ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA A DĚTSKÁ SKUPINA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. malá rodinná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech
  6. mezinárodní projekty
  7. moderní výukové metody
  8. kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  9. trávíme čas v přírodě

Leden 2020 ve Volyňce

Nový rok patřil ve škole novým začátkům. V prvním týdnu jsme se všichni, společně s naší dětskou skupinou a Dětským klubem Žirafa, vydali na lyžařský kurz na šumavský Zadov. Štěstí stálo při nás a školáci se mohli zdokonalit ve svých lyžařských dovednostech na zasněženém svahu. Domů se vždy vrátili ve zdraví a s úsměvem. Za své ...

Read More

Den otevřených dveří a workshop „Zažijte Volyňku na jeden den“

Přijďte se podívat do školy, kam se děti těší a odkud se jim nechce. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 13:30 do 16:30. Přijďte si prožít den v úplně jiné atmosféře. Rádi si s vámi popovídáme o tom, jak to u nás chodí, jakým způsobem děti vedeme. Vezměte s sebou děti a přijďte si udělat hezké ...

Read More

Prosinec 2019 ve Volyňce

Prosinec je především měsícem plným očekávání a adventních příprav. Ne jinak tomu bylo i u nás ve škole. V prvním týdnu jsme se vypravili do lesní školky pro vánoční stromeček, který jsme si také vzápětí hned nazdobili a čekali do konce měsíce, co nám pod něj Ježíšek nadělí. Tradice nám velela také prozkoumat okolí a ...

Read More

Listopad 2019 ve Volyňce

Listopadem nás ve škole provázelo téma barev a podzimu. S barvami jsme experimentovali a učili se vyrábět z barev primárních barvy sekundární a jejich další odstíny. Barvy nás doprovázely i v českém jazyce, kde jsme se naučili barevná slovní spojení a přirovnání. V druhém týdnu jsme navíc každý den věnovali jedné nebo dvěma barvám a ...

Read More

Říjen 2019 ve Volyňce

Říjen ve škole byl plný zajímavých výletů a setkání a rychle nám tak utekl. Měsícem nás tentokrát provázelo téma návratu do historie a také téma rodiny. S tématem rodiny byly spojené i naše dva větší projekty – vytvoření vlastního rodokmenu a výroba rodinného fotoalba, které se nám podle všech ohlasů povedlo a udělalo obdarovaným náležitou radost. ...

Read More

TV reportáž o ZŠ Volyňka

Reportáž jihočeské televize o Základní škole Volyňka

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.