ŠKOLA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. svobodná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. mezinárodní projekty
  6. rodilí mluvčí ve výuce i mimo ni
  7. moderní výukové metody
  8. Integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech

Česko-anglická malotřídka Volyňka v šumavských luzích a hájích

Naše škola získala akreditaci MŠMT v roce 2017 a základní vzdělávání poskytuje dětem mladšího školního věku už druhým rokem. Svým pojetím je stále povážana za alternativní a inovativní, ač my jsme přesvědčeni, že ukazujeme dětem svět tak, jak by bylo dobré pro všechny děti, tedy aby pro ně byla škola hrou každý den, aby se ...

Read More

Prohlášení Základní školy Volyňka, z.s. k otevření pobočky základní školy ve Strakonicích

Milí přátelé,   z mnoha míst se nás ptáte, kdy bude otevřena Základní škola Volyňka ve Strakonicích.   Rádi bychom, abyste měli informace přímo od nás, a tak uvádíme následující:   V současné době Základní škola Volyňka provozuje 1. a 3. třídu pouze ve Volyni.   V dlouhodobém konceptu Základní školy Volyňka je otevření základní školy ...

Read More

Co nás čeká na podzim ve Volyňce

 

Read More

Září 2018

První týden se děti školkové i školní seznamovaly s novým prostředím, pomůckami, mezi sebou a hlavně se učily se respektovat a dodržovat nová pravidla. Měřili jsme se a zkoumali, jestli jsme vysocí jako gorila nebo snad jako tučňák. Kde je radnice, koupaliště, muzeum? Poznávali jsme Volyni a vytvořili jsme mapu i s legendou. A týden ...

Read More

hmyz, byliny a dřeviny, moře

Červen jsme zahájili dnem dětí, který se odehrával v  tématu  zážitkové první pomoci. Zkusili jsme zachraňovat zraněné. V dalším týdnu jsme pozorovali různé druhy hmyzu. Řekli jsme si něco o včelách, vosách, čmelácích. Hodně času jsme strávili venku. Zopakovali jsme i různé druhy motýlů, které jsme se naučili už loni. Ke svačině jsme měli perníčky ...

Read More

příroda, ptáci, obojživelníci a plazi

V květnu nás čekalo téma příroda. Povídali jsme si o zvířatech a rozčlenili jsme je podle povrchu těla – zda mají peří, srst, kůži, šupiny, krunýř či ulitu. A také je rozdělili na savce, ptáky a obojživelníky, plazi a hmyz. Mluvili jsme o některých savcích podobných nám lidem – opicích. Navštívili jsme zoo v Plzni. Následně ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.