ŠKOLA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. svobodná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. mezinárodní projekty
  6. rodilí mluvčí ve výuce i mimo ni
  7. moderní výukové metody
  8. Integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech

Červen 2019 ve Volyňce

Červen, měsíc moří i luk a hmyzu  Nový měsíc ve školce s Katkou začal tématem moře. V anglických dnech pojmenovali různé obyvatelé moře a ve středu vyrobili medúzy z papíru. Protože bylo krásné počasí, hodně času trávili venku, chodili na hřiště, na Andělíček a často a rádi si chodili máchat nohy do řeky. Při každé ...

Read More

Květen 2019 ve Volyňce

Příroda všemi smysly. Název tématu vyplývá z toho všeho, co nám květen nabízí. Jako pravý jarní měsíc nás omamuje vůněmi i krásou rostlin, zpěvem ptáků i hlášením se nově narozených mláďat, chutí jedlých květin i právě vyrostlých plodů na zahradě a většiny z nich se můžeme dotknout. Pocítili jste tu hebkou srst koťátka, peříčka kuřátka, ...

Read More

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 Zápis 1. třídy pro školní rok 2019/2020 Ve dnech 24. 4. a 26. 4. 2019 se uskutečnily zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Celkem přišlo 5 zákonných zástupců, kteří věří v koncepci a myšlenky Volyňky. Někteří přišli i se svými dětmi, budoucími ...

Read More

Duben 2019 ve Volyňce

První týden děti provázelo téma Jaro. Ve školce si povídali o jarních květinách a mláďatech, která se na jaře rodí. Vyrobili si papírové narcisky. V anglických dnech se učili části rostliny. Do nové šatny si vyrobili vlastní jmenovky k háčkům. Řekli si něco o Moraně a v odpolední družině ji společně dozdobili náhrdelníkem z vajec a pentličkami na sukni. Další ...

Read More

Březen 2019 ve Volyňce

Měsíc březen je měsícem knihy. V tomto tématu se nese i náš měsíc, který jsme začali jak jinak než návštěvou knihovny. Četli jsme si povídky i pověsti, pohádky v próze i v poezii. Četli jsme si pohádky nové i ty, které známe od našich babiček. Četli jsme si knihy v češtině i v angličtině. V odpolední družině jsme ...

Read More

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s. Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o 16:00 a 26.4. od 9:00 do 11:00 zápisy pro 1. třídu. Zákonný zástupce při zápisu předloží rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.