ŠKOLA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. svobodná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. mezinárodní projekty
  6. rodilí mluvčí ve výuce i mimo ni
  7. moderní výukové metody
  8. Integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech

Březen 2019 ve Volyňce

Měsíc březen je měsícem knihy. V tomto tématu se nese i náš měsíc, který jsme začali jak jinak než návštěvou knihovny. Četli jsme si povídky i pověsti, pohádky v próze i v poezii. Četli jsme si pohádky nové i ty, které známe od našich babiček. Četli jsme si knihy v češtině i v angličtině. V odpolední družině jsme ...

Read More

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s. Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o 16:00 a 26.4. od 9:00 do 11:00 zápisy pro 1. třídu. Zákonný zástupce při zápisu předloží rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, ...

Read More

Únor 2019 ve Volyňce

„Kam chodí mí rodiče, když já jsem ve škole?“   Z velké části se v naší škole inspirujeme Tématickou integrovanou výukou (autorkou je Susan Kovalik), jejíž principem je, že se tématem prolínají všechny školní předměty, děti tak učíme o světě v souvislostech.   Na únor jsme zvolili téma Povolání, vynálezci a jejich vynálezy. Abychom více ...

Read More

Den otevřených dveří a wokshop

Přijďte se podívat do školy, kam se děti těší a odkud se jim nechce. Ve středu 6. března od 13 do 16:30. Přijďte si prožít den v úplně jiné atmosféře. Rádi si s vámi popovídáme o tom, jak to u nás chodí, jakým způsobem děti vedeme. Vezměte s sebou děti a přijďte si udělat hezké ...

Read More

Pancake day aneb masopust v anglickém stylu ve středu 27. února

Srdečně Vás zveme na PANCAKE DAY, který se koná ve středu 27. února od 14 hodin v Základní škole Volyňce, z.s. (Nám.Svobody 147, Volyně).    Jestli jste o Pancake day ještě neslyšeli, tak se přijďte podívat k nám do Volyňky a zažít tak trochu jiný masopust v anglickém stylu. Pro děti budou připraveny palačinky mnoha ...

Read More

Leden 2019 ve Volyňce

První týden v lednu jsme zahájili lyžařským výcvikem na Zadově. Rozdělili jsme se do skupin podle zkušeností s lyžováním. Jmenovali jsme se Lední medvědi, Mamuti a Tučňáci. Každý věděl, do jaké skupiny patří. Každá skupina měla několik instruktorů. Na konci týden všichni dokázali sjet kopec téměř bez pádu a někteří jezdili i na páse nebo na provazové lanovce. Všichni ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.