ŠKOLA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. svobodná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. mezinárodní projekty
  6. rodilí mluvčí ve výuce i mimo ni
  7. moderní výukové metody
  8. Integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech

Říjen 2019 ve Volyňce

Říjen ve škole byl plný zajímavých výletů a setkání a rychle nám tak utekl. Měsícem nás tentokrát provázelo téma návratu do historie a také téma rodiny. S tématem rodiny byly spojené i naše dva větší projekty – vytvoření vlastního rodokmenu a výroba rodinného fotoalba, které se nám podle všech ohlasů povedlo a udělalo obdarovaným náležitou radost. ...

Read More

Den otevřených dveří a workshop „Zažijte Volyňku na jeden den“

Přijďte se podívat do školy, kam se děti těší a odkud se jim nechce. Ve čtvrtek 7. listopadu od 13:30 do 16:30. Přijďte si prožít den v úplně jiné atmosféře. Rádi si s vámi popovídáme o tom, jak to u nás chodí, jakým způsobem děti vedeme. Vezměte s sebou děti a přijďte si udělat hezké ...

Read More

TV reportáž o ZŠ Volyňka

Reportáž jihočeské televize o Základní škole Volyňka

Read More

září 2019 ve Volyňce

S novým školním rokem jsme i my v ZŠ Volyňka opět první zářijový týden usedli do lavic. Školní rok jsme všichni i s rodiči a prarodiči uvítali pohádkou O perníkové chaloupce, kterou nám přijelo zahrát divadlo Divoloď. První týden se nesl především v seznamovacím duchu. Kromě sebe samých, našich prostor a nových kamarádů, jsme se ...

Read More

Srpen ve Volyňce

Srpen ve Volyňce byl ve znamení příměstského táboru s názvem „V zámku a podzámčí,“ který se konal v jeho třetím týdnu. První den tábora se nesl v duchu seznamování se, a to s tématem týdne, prostorem i jeden s druhým navzájem. Zkusili jsme si práci v týmech a v rámci stmelovací aktivity si postavili hrad ...

Read More

Nový školní rok ve Volyňce

Do Volyňky stále rádi přijmeme nové žáky do 1.-3. třídy ZŠ, přestup je možný kdykoliv během roku.   Na školní rok 2019/2020 vypisujeme tyto zájmové kroužky:   Pozvánka na zahájení nového školního roku

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.