ŠKOLA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. svobodná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. mezinárodní projekty
  6. rodilí mluvčí ve výuce i mimo ni
  7. moderní výukové metody
  8. Integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech

Leden 2019 ve Volyňce

První týden v lednu jsme zahájili lyžařským výcvikem na Zadově. Rozdělili jsme se do skupin podle zkušeností s lyžováním. Jmenovali jsme se Lední medvědi, Mamuti a Tučňáci. Každý věděl, do jaké skupiny patří. Každá skupina měla několik instruktorů. Na konci týden všichni dokázali sjet kopec téměř bez pádu a někteří jezdili i na páse nebo na provazové lanovce. Všichni ...

Read More

Česko-anglická malotřídka Volyňka v šumavských luzích a hájích

Naše škola získala akreditaci MŠMT v roce 2017 a základní vzdělávání poskytuje dětem mladšího školního věku už druhým rokem. Svým pojetím je stále povážana za alternativní a inovativní, ač my jsme přesvědčeni, že ukazujeme dětem svět tak, jak by bylo dobré pro všechny děti, tedy aby pro ně byla škola hrou každý den, aby se ...

Read More

Pozvání do Volyňky

 

Read More

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volno na dny 3. a 4. ledna 2019. Důvodem vyhlášení volna je základní údržba, příprava učeben a zkvalitnění prostředí na druhé pololetí.   Mgr. Eliška Novotná ředitelka školy

Read More

Prosinec 2018 ve Volyňce

V prosinci jsme se zúčastnili adventních trhů ve Volyni s naší mikulášsko-vánoční dílničkou. Děti i návštěvníci vyráběli čerty, papírové betlémy a svícny. 4. prosince jsme si přečetli příběh o svaté Barboře a dokonce nás Barča i navštívila. Dopoledne nám svítilo sluníčko, když jsme si šli barborky natrhat. Také jsme si vybarvili vitrážové obrázky svaté Barbory. Odpoledne v družině ...

Read More

Listopad 2018 ve Volyňce

Na Dušičky jsme se vypravili s panem Černým na volyňský hřbitov. Dozvěděli jsme se o známých-neznámých, tedy o osobnostech, které proslavili město Volyně, ale lidé už na ně zapomněli. Děti se samy rozhodly, na který hrob svůj vlastnoručně vyrobený svícen umístí a komu zapálí svíčku. Halloween jsme oslavili tentýž den. Porovnali jsme tak zvyky u ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.