ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA A DĚTSKÁ SKUPINA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

V současné době provozujeme školu ve Volyni a ve Strakonicích.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. malá rodinná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech
  6. mezinárodní projekty
  7. moderní výukové metody
  8. kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  9. trávíme čas v přírodě

září 2020 ve škole ve Strakonicích

  Prvního září jsme začali nový školní rok, a to i v nové škole ve Strakonicích. V naší třídě jsme přivítali 6 prvňáčků, 1 druháka a 1 páťáka. Společný den jsme zahájili seznamovací hrou a vyrobili si vzpomínkové hrníčky. První školní den jsme si všichni užili a už se těšili, až odstartujeme naší společnou cestu za vzděláním. Měsíc ...

Read More

září 2020 ve škole ve Volyni

Prvního září jsme se po prázdninách sešli zase všichni ve škole Volyňce, a to dokonce v rozšířené sestavě. Přivítali jsme mezi námi 6 nových prvňáčků a jednoho třeťáka. Školní rok jsme zahájili tvořením s bramborami a velice povedeným divadelním představením „O bramborovém království“. Září jsme pojali jako „rozjezdový měsíc“. Zabydleli jsme si společný prostor, stanovili pravidla třídy ...

Read More

září 2020 v dětské skupině a dětském klubu

První školkový den v dětské skupině jsme zahájili společně s rodiči. Seznámili jsme se v kruhu a zahráli jsme si několik her na procvičení našich jmen. Po svačince, jsme se vrátili s rodiči k pracovním stolečkům a vyplnili jsme si naše vzpomínkové listy. Potom jsme se přesunuli do kina, kde jsme shlédli divadelní pohádku Bramborové království. Další dny jsme ...

Read More

Příměstský tábor CESTOMÁNIE srpen 2020

V pondělí jsme zahájili poslední letošní příměstský tábor pro naše předškoláky a školáky, a to s tématem Cestománie. Začali pozvolným tempem, přivítali mezi sebou nové spolužáky, a protože jsme se dlouho neviděli, měli jsme toho spoustu k vyprávění. Zkusili jsme po prázdninové pauze rozhýbat prsty a pracovali jsme s vlajkami různých států světa. Také jsme se ...

Read More

Zájmové kroužky 2020/2021

Kroužky pro školní rok 2020/2021 ve Volyni a ve Strakonicích Informativní schůzka ve Volyni – 2. září od 15 hodin v ZŠ Volyňka, z.s. (Nám. Svobody 147, Volyně) Informativní schůzka ve Strakonicích – 3. září od 15 hodin v DS Volyňka (Bezděkovská 462, Volyně) Přihlášky ke stažení zde 2020_2021 Přihláška do zájmového kroužku. Prosíme o ...

Read More

Příměstský tábor INDIÁNI červenec 2020

První den indiánského příměstského tábora jsme se v ranní kruhu seznámili,dali jsme si indiánská jména a vyrazili na Andělíček. Tam jsme stavěli teepee a vyráběli  kouzelné mastičky z různých bylinek. Po poledním klidu, jsme si poslechli pohádku o šamanu a potom jsme připravili trička na batiku a vyrobili jsme lapače snů. Druhý den jsme si zopakovali ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.