Den otevřených dveří a workshop

Volyňka otvírá pobočku i ve Strakonicích

Den otevřených dveří a workshop „Zažijte Volyňku na jeden den“

Přijďte se podívat do školy, kam se děti těší a odkud se jim nechce. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 13:30 do 16:30. Přijďte si prožít den v úplně jiné atmosféře. Rádi si s vámi popovídáme o tom, jak to u nás chodí, jakým způsobem děti vedeme. Vezměte s sebou děti a přijďte si udělat hezké odpoledne. Těšíme se na vás.

A 23.ledna  zveme všechny dospělé, ať rodiče nebo zájemce o vzdělávání na workshop Zažijte Volyňku na jeden den. Přijďte si na vlastní kůži zažít, jak se děti u nás učí. Prosíme o přihlášení na zsvolynka@gmail.com

Fotografie na FB zde

 

Informace o přijímání žáků na školní rok 2020/2021

Základní škola Volyňka, z.s. bude v novém školním roce přijímat

do třídy ve Volyni  7 žáků 1., 2.,3. až 4. ročníku,

a do třídy ve Strakonicích 15 žáků 1.,2. a 3. ročníku.

 

Předškolní třída pro děti od 4 do 6 let bude v novém školním roce přijímat

do třídy ve Volyni 6 dětí

a do třídy ve Strakonicích 12 dětí.

Zájemci z řad rodičů jsou více než vítání absolvovat workshop o vzdělání přímo ve škole, kde se tak sami seznámí s naším konceptem a stylem vzdělávání. 

 

Informace na emailu zsvolynka@gmail.com nebo na tel.: 776 029 734.

 Škola Volyňka získala akreditaci MŠMT v roce 2017 a  základní vzdělávání tak poskytuje dětem mladšího školního věku už třetím rokem. Škola Volyňka má akreditovaný 1.-9.ročník. Svým pojetím je některými považována za alternativní a inovativní, nicméně nic to nemění na tom, že naší prioritou je poskytnout dětem kvalitní vzdělání zábavnou formou a vytvořit pro ně prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kam se budou každý den těšit.

Děti se za pro ně přirozených podmínek v základní škole naučí číst, psát a počítat, projevovat své pocity, být asertivní, brát zodpovědnost za své činy a nepřestat být zvídavými ani potom, co opustí brány školy.

V našem případě se cílů vzdělávání snažíme dosáhnout následujícím způsoby:

  1. Učíme děti od 1. do 3. ročníku v jedné třídě. Ve skupině máme maximálně 15 dětí, což umožňuje větší míru invidualizace výuky. Děti si napříč ročníky mohou vzájemně pomoci a jeden od druhého se učit novému.
  2. Na žáky je nahlíženo jako na jednotlivce s rozdílnými potřebami. Měsíční tematické osnovy jsou rozpracovány do týdenních plánů a výklad látky, pracovní listy i pomůcky jsou pak přizpůsobeny jednotlivcům i ročníkům, přičemž u nás ale neplatí mezipředmětové ani meziročníkové bariéry.
  3. Jsme česko-anglickou školou. Dva dny v týdnu zařazujeme do výuky anglický jazyk, a to nejen v hodině, ale i o přestávkách. Angličtina se tak malými kroky stává pro děti druhým přirozeným jazykem. Kromě toho má naše škola také od MŠMT akreditované výchovy (VV, HV, TV, PČ) v cizím jazyce. Výuka těchto předmětů však probíhá v češtině i angličtině pro lepší rozvoj slovní zásoby a terminologie v obou jazycích.
    Cizím jazykem se tak pro nás stala francouzština, kterou se učíme jednou týdně 60 minut v rámci nepovinného předmětu.  Seznámení se s cizími jazyky s sebou přináší i poznání jiných kultur, a tedy prevenci před šikanou, strachem z neznámého (xenofobie) a sociální fobií.
  4. Zážitkovou pedagogikou ukazujeme dětem svět v souvislostech. Učíme se prožitkem a snažíme se zapojit všechny naše smysly. Budeme-li se seznamovat s lesní přírodou, není nic přirozenějšího, než se do nejbližšího lesa vydat (tělesná výchova), zaposlouchat se do zvuků v přírodě (estetická výchova), vylít zvířecí stopy sádrou (pracovní činnosti), vyrobit si herbář (psaní a prvouka), vyfotit zajímavé momenty a vytvořit z nich pexeso (estetická výchova a prvouka), a další. … Pro bližší kontakt s přírodou a vlastní prožitek z učení zařadíme návštěvu do přírodní rezervace nebo záchranné stanice. Exkurze a výlety plánujeme několikrát do měsíce.
  5. Učíme se venku. Děti potřebují být venku pro své zdraví i učení. Snažíme se, aby děti část dne trávili venku. Odpolední družina venku je samozřejmostí. Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení.
  6. Dítě se učí brát zodpovědnost za své chování a jednání. V rámci kolektivu platí předem dohodnutá a všemi odsouhlasená pravidla. Jejich porušení s sebou přináší sebereflexi a zároveň možnost vybrat z nabídky, jak takovou situaci řešit.
  7. Domácí příprava a slovní hodnocení. Školáci doma v rámci každodenní 15 minutovky (5 min psaní, 5 min čtení, 5 minut matematika) průběžně pilují, co se ve škole naučili a kromě toho plní i praktické úkoly v rámci celoměsíčních projektů. Známky se u nás rozdávají pouze tehdy, zvolí si tuto metodu hodnocení jako doplňující formu zpětné vazby sám žák. Všichni jsou však hodnoceni slovně a své výkony pravidelně konzultují s pedagogem.
  8. Odpolední kroužky a družina. Děti v odpoledních hodinách mají možnost trávit čas v družině nebo na kroužkách, jako např.: klub cestovatelů, malý technik, keramika, výtvarný kroužek nebo angličtina.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *