Naučná stezka

Volyně

Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka ve Volyni+pracovní list ke stažení

Základní škola Volyňka, z.s. staví svůj výukový koncept na systému integrované tématické výuky. Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů (český jazyk, matematika, angličtina, francouzština, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarná výchova) integrováno k nějakému tématickému celku. Žáci Základní školy Volyňky, z.s. se během měsíce září věnovali tématu – „Svět kolem nás“. V rámci projektu jsme se učili pracovat s mapou, poznávat mapové a turistické značky, naučné stezky v okolí a pracovali na naší vlastní naučné stezce, kterou bychom vám rádi představili.

Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka začíná a končí u vstupu do budovy školy. (Nám. Svobody 147, Volyně)

Na stezce je celkem 16 stanovišť (viz mapa nebo odkaz zde ), z nichž se výletníci mohou dozvědět různé informace o Volyni. Jedna z tabulek je oboustranná. Na to která, musí výletníci zkusit přijít sami. Dvě z tabulek mají navíc formu odlišnou od ostatních a jsou ukryté u kořenů stromů.
Každá tabulka je opatřena QR kódem, který propojí zvídavého pozorovatele s internetovou schránkou, kde je uložena mapa stezky, pracovní list s křížovkou a také fotografie všech informačních tabulek pro případ, že by se nám některá ze stezky zmizela.
Pracovní list ( Pracovní list_Naučná stezka) obsahuje 17 otázek, jejichž odpovědi lze najít na jednotlivých tabulkách. Odpovědi zapsané do křížovky pak prozradí tajenku.

Brzy se můžete těšit na naučnou stezku příběhy Strakonicka, kterou vytvořili žáci v ZŠ Volyňka ve Strakonicích.

Mapa

Pracovní list_Naučná stezka-page-0 (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *