Organizace výuky

Organizace výuky


Škola Volyňka je malá soukromá  rodinná základní škola malotřídního typu. V roce 2017/18 jsme otevřeli první tři ročníky, které jsou spojené do jedné třídy. Výuka probíhá ve dvou dopoledních blocích oddělených velkou přestávkou

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny angličtiny jsou založené především na metodě TPR (Total physical response), tedy pohybových aktivitách a dramatizaci a metodě CLIL (Content Language Interagted Learning). Angličtina se objevuje také během přestávek, oběda, her ale i jiných hodin v podobě her, úkolů a povelů.

 

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Pondělí je věnované estetickým výchovám – hudební a výtvarné.

 

PROJEKTOVÁ VÝUKA

V úterý pak žáci pracují na svém vlastním projektu. Ostatní dny jsou zaměřené na školní trivium – čtení, psaní, počítání. Práce na triviu se ale opírá o aktuální projekt / téma v duchu Integrované tematické výchovy (Integrated Thematic Instruction – Susan Kovalik, Karen D. Olsen), předměty tedy nejsou izolované a prohlubují nejen předmětové dovednosti ale i znalosti daného tématu.

 

MATEMATIKA

Výuka matematiky probíhá podle metody prof. M. Hejného, díky které může každý zažít pocit úspěchu a rozvíjet své matematické schopnosti vlastním tempem.
Je vhodná jak pro začátečníky tak pro zkušené počtáře. Každého čeká radost z poznávání neboť matematika je velká zábava a nekonečný prostor k objevování.
Děti budou tvořit, řešit, zkoumat, poznávat a při tom se nevědomky naučí spoustu matematických dovedností.

O principech metody se dočtete více zde: http://www.h-mat.cz/principy

 

ČESKÝ JAZYK

Český jazyk kombinuje jazykovou výchovu zaměřenou na rozvoj řečových a sluchových dovedností s dílnami čtení a psaní (píšeme Comenia scriptem). Výuka čtení je převážně genetickou metodou. Děti mají možnost samostatného čtení ve čtenářském koutku přímo v učebně, jednou týdně navštěvujeme odpoledne městkou knihovnu.

Aktuální školní vzdělávací program a školní řád čtěte zde:

 

Školní řád pro ZŠ – Volyňka