Návštěva hasičské stanice

V rámci měsíce, který věnujeme jednotlivým institucím ve městě, navštívíme hasičskou stanici. Dozvíme se o práci hasičů, budeme si moct prohlédnout  a vyzkoušet hasičské vybavení a podíváme se i do hasičského auta.