Vynášení Morany

Vynášení smrti Morany je starý pohanský zvyk vztahující se k období jarní rovnodennosti. Naši předkové v tento čas vynášeli ze vsi figurínu ze slámy navlečenou do ženských šatů ,která představovala zimu a smrt a za vsí ji vhazovali do řeky či do potoka. My ji hodíme do Volyňky a určitě přivoláme jaro.