Zápis nebo přestup

Obojí je možné kdykoli

Přijímání nových žáků

Přijímání nových žáků

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme

· až 7 dětí do 1.-4. ročníku pro třídu ve Volyni;

· a až 15 dětí do 1.-3 ročníku pro třídu ve Strakonicích.

 

Doporučené kroky vedoucí k přijetí dítěte do Základní školy Volyňka, z.s.

1) Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi

Přijďte se podívat i se svými předškoláky k nám do školy ve dnech otevřených dveří. Kromě prostředí a učitelského týmu se také můžete seznámit i s některými našimi žáčky. Nevyhovuje-li vám termín a čas, je možnost se domluvit na individuální návštěvě v rámci našeho odpoledního klubu.

2) Workshop pro rodiče

Workshop se koná v odpoledních hodinách v předem stanoveném termínu a trvá 90 minut. Přihlášení zájemci z řad rodičů se s námi setkají přímo ve škole. V úvodní části budou seznámeni s konceptem výuky a budou mít možnost blíže poznat prostředí a zázemí školy. V rámci workshopu je samozřejmě prostor i pro případné dotazy. Hlavní částí workshopu je „aktivní participace a učení se prožitkem,“ kdy se z rodičů stávají na jednu vyučovací hodinu opět školáci, a mají tak možnost sami si vyzkoušet, jak to u nás ve škole chodí.

3) Týden na zkoušku pro předškoláky

Posledním krokem je tzv. týden na zkoušku. Z vašeho předškoláka se na týden stane opravdový školák. Bude nedílnou součástí našeho kolektivu, bude plnit zadané úkoly, bude se účastnit školních akcí a bude se s námi učit novému. Vyzkouší si tak, jak to u nás ve škole chodí, a zda-li se mu/jí bude s námi opravdu líbit. Po skončení celého týdne se sejdeme u jednoho stolu a společně zhodnotíme jeho průběh. Týden na zkoušku je opatřením, které by mělo zabránit případným problémům po podepsání smlouvy a zaplacení školného.

4) Podpis smlouvy

Smlouva je s každým rodičem konzultována individuálně.

5) Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 vypisujeme dva termíny zápisu:

· středa 22. dubna 2020 od 14:00 do 16:00

· pátek 24. dubna od 8:00 do 12:00

V případě naplněné kapacity mají přednost děti, které ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly česko-anglický dětský klub Volyňka. Dále zohledňujeme kritérium prorodinné politiky, a tedy přednostně jsou přijímány děti, které mají v naší škole sourozence.

Ve Volyni 1. listopadu 2019

Mgr. et Mgr. Jana Kašparová ředitelka ZŠ

Poznámka: Možné změny vyhrazeny.

 

Informace ohledně předškolní třídy pro děti 4-6 let na tel. 776 029 734.

 

Pokud jsou Vaše děti již řádně zapsané na nějaké jiné škole, není pozdě na to, abyste vaši stávající školu změnili na jinou. Pokud chcete, mohou k nám Vaše děti přestoupit. Jedná se o velmi jednoduchou proceduru. Stačí vyplnit žádost o přestup a předat ji našemu řediteli. Vše ostatní zařídíme dle školského zákona za Vás.

Příslušný paragraf 49 najdete zde.

Žádost o přestup si můžete stáhnout zde.