Základní informace

Základní škola Volyňka, z. s. 

IČO 05200423

IZO 181087120

Adresa sídla: Černětice 12, Volyně 38701

Adresa místa vzdělávání: Náměstí Svobody 147, Volyně

Provozní doba: 6:30 – 16:00

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová
Tel.:+420 799 529 970

Předseda spolku: Mgr. Jana Křišťanová

Tel.:+420 776 029 734

E-mail: zsvolynka@gmail.com

www.skolavolynka.cz

Bankovní spojení: 2301033876/2010