Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2024/2025

Základní škola Volyňka rozhodnutí o přijetí 2024

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Volyňka, z. s., rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odstavce 2 písmena e) a § 1836 odst. 2 školného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole Volyňka od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

101/2024    106/2024    113/2024
102/2024    108/2024    114/2024
103/2024    110/2024    115/2024
104/2024    111/2024    116/2024
105/2024    112/2024    117/2024

 

Mgr. Petra Mrkvičková