Dětská skupina Volyňka ve Strakonicích

  • Přijímáme děti od 2 do 6 let
  • Integrovaná tématická a projektová výuka
  • Dva dny v týdnu vedené v anglickém jazyce
Volynka-web-07

Individuální přístup

Učení v souvislostech

Pravidelné výlety a exkurze

Odpolední kroužky

Rodinné prostředí

Školné

Školní rok 2022/2023: 3700,- Kč

Stravování

Zajišťujeme stravování po celý den

Kontakt

Bezděkovská 462
Strakonice, 386 01

Mgr. Jana Křišťanová
statutární zástupce ZŠ Volyňka, z.s.
tel.: +420 776 029 734
e-mail: zsvolynka@gmail.com

Co se děje v dětské skupině?

Aktuální fotografie z výuky, exkurzí a výletů najdete na FB a na Instagramu: