Zájmové kroužky Volyně

Základní škola Volyňka, z.s. se stala přípravným centrem pro zkoušky Cambridge English. Připravujeme nejen naše studenty, ale i studenty v odpoledních kurzech.

Cambrigde-Assessment-logo-1

Nabízíme výuku anglického jazyka

Pro děti od 2 do 18 let v přípravném centru Cambridge English.

  • Skupinové i individuální lekce
  • Příprava na jazykové zkoušky
  • Interaktivní forma výuky

Zájmové kroužky pro předškoláky a školáky ve Volyni

Zájmové kroužky pro děti ve volyni

školní rok 2023/2024

Přihláška do zájmového kroužku na školní rok 2023_2024

Anglický jazyk

Hravou a přirozenou formou si děti osvojí základy anglického jazyka, hrajeme si, zpíváme, chodíme ven, vyrábíme, vaříme. Klademe důraz na mluvené slovo. Čtení a psaní přichází na řadu až později. Se staršími dětmi se pak připravujeme na Cambridge testy. Potkáváme se v malých skupinkách, vhodné po děti od 2 do 15 let.

Německý jazyk

Hravou a přirozenou formou si děti osvojí základy německého jazyka, hrajeme si, zpíváme, chodíme ven, vyrábíme, vaříme. Klademe důraz na mluvené slovo. Vhodné pro děti od 4 do 15 let.

Francouzský jazyk

Hravou a přirozenou formou si děti osvojí základy německého jazyka, hrajeme si, zpíváme, chodíme ven, vyrábíme, vaříme. Klademe důraz na mluvené slovo. Vhodné pro děti od 4 do 15 let. Kurz vede rodilý mluvčí. Vhodné pro děti od 4 do 15 let.

Keramika
V tomto oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s technikami ručního vytváření včetně nanášení glazur. Vhodné pro děti od 5 do 15 let.

Florbalový a basketbalový kroužek

Cílem kroužku je naučit děti základní pravidla a jednoduché techniky práce. Ale především motivovat je k radosti z pohybu a kolektivní hry. Do lekcí zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost. Vhodné pro děti od 6 do 15 let.

Kroužek pro cukráře

Oblíbený kroužek, kde s volyňskou cukrářkou Blankou zkouší děti různé techniky a cukrářské fígle. Každý kroužek si něco dobrého upečou a odnesou. Založí si také svou kuchařku, kam si budou psát všechny recepty.

Dramatický kroužek

Dramaťák v našem pojetí je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností – divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb, sebevědomý mluvní projev. Děti jsou vedeny k vlastní kreativitě a iniciativě, k vlastnímu autorskému projevu a k tvůrčímu psaní. Dále ke koncentraci, vzájemné ohleduplnosti, naslouchání a respektování ostatních. Kurz napomáhá dítěti se samostatným a uceleným projevem, rozvíjí jeho představivost a sebepoznání. a rozvoji těchto dovedností pracujeme především pomocí průpravných her a cvičení, kde se učíme pracovat s tělem, hlasem a prostorem. Vhodné pro děti od 7 do 15 let.

Všechny tance světa

Kroužek je určen dětem, které nemají vyhraněn zájem o určitý typ tance. V průběhu školního roku se seznámí nejen s různými druhy tanců, ale budou si povídat o kulturách, z kterých tanec vychází. Součástí lekce jsou i různé pohybové hry. Při hrách nevedeme děti k soutěživosti, která již dítě staví do určitě pozice a především hlavní aspekt, které dítě prožívá je výhra/prohra. My směřujeme k vyjádření exprese při hrách. Dáváme prostor k ponoření se do dané činnosti, aby dítě mohlo prožít daný pohyb a také výrazové kvality s ním spojené. Poznává blíže sám sebe i rozdílnost druhých.  Vhodné pro děti od 7 do 15 let.

Kreativní kroužek

S Pavlou se děti ponoří do světa tvoření, které nezná hranice. Chceme podporovat kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice. Tvoříme malá i velká díla. Nebojíme se použít šroubky, dřevo, kov, plast… a rozvíjet vlastní představivost. Vhodné pro děti od 7 do 15 let.

Kroužek šití a recyklace materiálů

Pro děti, které mají chuť šít. Vyzkouší si práci s tkaninou, pleteninou a i s netradičními materiály. Od ručního šití se dostanou ke strojovému a od drobností k větším projektům. Potiskneme si látku, ušijeme šaty a třeba i kabelku. Velkolepým závěre bude módní přehlídka toho, co jsme vytvořili. Vhodné pro děti od 7 do 15 let.

Přírodovědný kroužek

Krátké výlety do okolí za objevy a taji přírody, zajímavosti ze světa rostlin a zvířat. Děti si vyzkouší samy něco vypěstovat a bude i prostor pro kreativitu a ekotvoření.

 

Pro nejmenší děti
od 2 do 5 let

Zpívánky pro nejmenší -  pro děti od 18 měsíců do 3 let

Příznivý vliv hudby na vývoj dítěte je dnes nezpochybnitelný. Je prokázaný vliv hudby na pozitivní naladění dítěte a zlepšení interakce mezi rodičem a dítětem. U malých dětí se dosahuje nejlepších výsledků kombinací hudby a pohybu.

Kromě toho má hudba potenciál rozvíjet děti po emocionální stránce. Muzicírování je zdrojem kooperace, zábavy, společného vyladění, pomáhá prožívat pocity sounáležitosti. Dalšími přínosy jsou rozvoj představivosti nebo třeba porozumění emocím. Ale tím seznam pozitiv nekončí. Hudba pomáhá také se slabikováním a čtením díky rytmizaci, v kombinaci se zpěvem si dítě osvojuje i nová slova, jejich užití a správnou výslovnost.

Pohybový taneční kroužek pro děti od 2 let

Radost z tance, hudby a pohybu je hlavním tématem tohoto kroužku.

Flétnička a muzikohrátky od 4 let

Základy hraní na flétnu doprovázené hraním s dalšími nástroji, rytmickým cvičením a zpíváním.

Dramaťáček pro děti od 3 do 6 let

Dramaťáček pro nejmenší je radostí z pohybu. Šancí zašeptat i zakřičet. Tančit na hudbu a také se zastavit a vůbec se nehýbat. Dramaťáček prostorem, ve kterém se pod vedením zkušené lektorky setkávají se základy divadelních technik. Děti vždy zkouší nějakou pohádku, se kterou pak mají možnost vystoupit.

 

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Keramika

 

 

 

Co se děje ve škole?

Aktuální fotografie z výuky, exkurzí a výletů najdete na FB a na Instagramu: