ZŠ Volyňka ve Volyni

Škola se nachází ve středu města Volyně v blízkosti přírody. Ve městě se nachází muzeum, knihovna, turistické a informační centrum, se kterými škola často spolupracuje. Poloha školy napomáhá k naplňování koncepce školy zaměřené na harmonický rozvoje osobnosti každého žáka. Jednou z priorit je umožnit dětem výuku a pohyb v přírodě.

Volynka-web-05

Školné

Školní rok 2022/2023: 4000,- Kč
Školní rok 2023/2024: 4800,- Kč
Je možno využít slevy na sourozence.

Stravování

Základní škola provozuje školní jídelnu - výdejnu.

Školní dužina

Žáci 1. stupně mohou navštěvovat školní družinu.

Adresa

Náměstí Svobody 147
Volyně, 387 01

Ředitelka

Mgr. Petra Mrkvičková
office@skolavolynka.cz
tel.: +420 799 112 539 (kancelář školy)

Statutární zástupce

Mgr. Jana Křišťanová
zsvolynka@gmail.com
tel.: +420 776 029 734

Co se děje ve škole?

Aktuální fotografie z výuky, exkurzí a výletů najdete na FB a na Instagramu: