O nás

Základní škola Volyňka vznikla z iniciativy, která chtěla poskytnout dětem šťastnou cestu za poznáním v malém rodinném prostředí se zkušenými průvodci. Zároveň jako místo, kde se děti přirozeně naučí dobře cizí jazyky a kde jim bude dán prostor se vyvíjet. Základní škola Volyňka své dveře žákům otevřela 1. 9. 2017 ve Volyni a postupně se rozšířila do Strakonic a Českých Budějovic.

Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1. 9. 2017. Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Naše principy

Rodinná škola
Učíme se venku
Učíme se v souvislostech
Rozšířená výuka anglického jazyka
Moderní výukové metody
Individuální přístup
Mezinárodní projekty
Zájmové kroužky

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími a účastníme se mezinárodních akcí.

Jsme přípravným centrem pro Cambridge testy a naši studenti se od 3. třídy pravidelně účastní zkoušek A1-B2.

Základní škola Volyňka, z.s. je založena na principech tématické integrované výuky, projektové výuky a zážitkové pedagogiky. Integrovaná výuka usiluje o syntézu učiva, vytváření těsných vazeb mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Akcentuje propojení teoretických poznatků s praktickými činnostmi žáků, propojování učiva a učení ve škole s reálným světem, praktickými problémy a situacemi.

 

 

ŠVP, školní řád, ŠVP družiny, vnitřní řád družiny a řád školní jídelny je k dispozici v kanceláři školy či po domluvě je možné jej zaslat na email.

Otázky a odpovědi

Pokud jsou Vaše děti již řádně zapsané na nějaké jiné škole, není pozdě na to, abyste vaši stávající školu změnili na jinou. Pokud chcete, mohou k nám Vaše děti přestoupit. Jedná se o velmi jednoduchou proceduru. Stačí vyplnit žádost o přestup a předat ji našemu řediteli. Vše ostatní zařídíme dle školského zákona za Vás.

Máte zájem o přestup k nám?

Je to jednoduché, pomůžeme Vám.