Testy Kalibro

Kalibro je projekt, určený především základním a středním školám, který v České republice probíhá již od roku 1995. Hlavním cílem projektu je pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení a poskytovat tak ředitelům a učitelům užitečnou zpětnou vazbu k jejich práci. Projekt Kalibro primárně není výzkumem, ale službou školám. V rámci projektu Kalibro probíhá testování jednotlivých ročníků na školách v
různých předmětech. Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídá například pojetí prestižního mezinárodního srovnání PISA.

Ve Volyňce děti netestujeme, nezkoušíme a hodnotíme je pouze slovně. Slovní hodnocení je na rozdíl od klasického známkování pro žáky více motivující, dokáže jim poskytnout lepší zpětnou vazbu a zabývá se i hůře měřitelnými kvalitami žáka. Často se nás okolí ptá, jestli jsou děti na stejné úrovni jako jejich vrstevníci v jiných školách. Za nás platí to, že nelze děti poměřovat, každé dítě je jiné a každému jde něco jiného. Víme, že náš školní vzdělávací plán nabízí dětem mnohem širší rozhled, než nabízejí klasické učebnice a běžná výuka. Díky projektům, exkurzím, setkávání se se zajímavými lidmi se prohlubují  znalosti za hranice jejich ročníku. Integrovaná tematická výuka a smíšené ročníky nabízejí načerpání poznatků podle aktuální připravenosti dítěte.

Jednou za rok si děláme testy Kalibro, které jsou zpětnou vazbou i pro nás, průvodce. Naši žáci dosahují každoročně velice dobrých výsledků a nás to velmi těšíme, protože to potvrzuje, že škola hrou funguje.

Zpráva o výsledcích testování srovnávacími testy Kalibro za školní rok 2021/2022

Zpráva o výsledcích testování srovnávacími testy Kalibro za školní rok 2022/2023